• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimireklaami aruande esitamise tähtaeg on 1. veebruar

29.01.2018
Printer-friendly version

Ravimiamet tuletab nii humaan- kui ka veterinaarravimi müügiloa hoidjatele meelde, et 1. veebruariks 2018 tuleb esitada Ravimiametile ravimireklaami aruanne 2017. aasta kohta (ravimiseadus § 83 lg 6). Aruandes tuleb kajastada:

  • toetused proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks;
  • teave müügiloa hoidja korraldatud ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta.

Ravimireklaami aruande esitamise nõuded leiate sotsiaalministri määrusest. Eraldi toome välja, et:

  • Ravimireklaami aruanne tuleb esitada elektrooniliselt Ravimiameti veebikeskkonna (Kliendiportaal) kaudu, täites Kliendiportaalis selleks ettenähtud andmeväljad. Kliendiportaalist leiate ka aruande täitmise juhendi. Kliendiportaali saate Ravimiameti veebilehekülje kaudu ja järgneval veebiaadressil https://kliendiportaal.ravimiamet.ee/. Aruannet ei saa esitada posti või e-posti teel.
  • Müügiloa hoidja Eesti esindaja võib täita ravimireklaami aruande esitamise kohustuse müügiloa hoidja eest ja nimel. Kui Eesti esindaja omab mitme müügiloa hoidja esindamise õigust, siis tuleb iga müügiloa hoidja kohta esitada eraldi ravimireklaami aruanne.
  • Kui ravimi müügiloa hoidjal puudus vastaval perioodil aruandes kajastatav tegevus Eestis, palub Ravimiamet sellest e-kirjaga teada anda aadressil info@ravimiamet.ee. Palume Kliendiportaali kaudu tühje ehk 0-aruandeid mitte esitada.

Riikliku järelevalve käigus kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest avaldab Ravimiamet 1. juuniks oma veebilehel.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 7 374 140.