• English
 • Eesti

Ravimiameti arengustrateegia 2011-2014 muutmise ettepanek

03.12.2012
Printer-friendly version

Heaks kiidetud juhtkonna poolt: 26.11.2012

Arengustrateegiat muudetakse järgmiselt:

 • Arengustrateegia punkt 2 indikaatoreid täiendatakse: Eesti müügiloaga ravimite arv suureneb stabiilselt (võrreldes aastaga 2010) ja rohkem ravimeid ning toimeaineid on reaalselt turul.
 • Arengustrateegia punkt 3 indikaatoreid täiendatakse: RA hindab tervishoiutöötajate ravimiohutuse ja biovalvsuse alast teadlikkust küsitluste teel (2011 ja 2013).
 • Arengustrateegia punkt 5 indikaatoreid täiendatakse:
  • RA otsuseid ei vaidlustata (RA otsuste vaidlustamise arv ja profiil) ning otsustele ei esitata kaebusi (kohtusse pöördumiste arv ja otsused)
  • Osalemine EL protseduurides viidatava riigina suureneb stabiilselt:
   • detsentraalse müügiloa taotluste arv on suurenenud (erinevaid toimeaineid maksimaalselt 20);
   • tsentraalse müügiloa taotlusi on vähemalt 2 tükki aastas;
   • PSUR ja ohusignaalid;
   • Osalemine PRAC hindajana või kaashindajana;
   • Osalemine hindajana kliiniliste uuringute VHP’s.
 • Arengustrateegia punkt 5 täiendatakse järgmiste tegevuste ja indikaatoritega:
 • Indikaator: Kommunikatsioonistrateegia olemasolu;
 • Tegevus: RA arendab valdkonnapõhist sisekommunikatsiooni. Indikaatorid: siseveebi kasutatakse ja seal on erinevaid osakondi puudutav info avaldatud, töötajate rahulolu küsimustik näitab infoliikumise paranemist;
 • Tegevus: RA teeb infovoldiku (“Miks ja millal Ravimiameti poole pöörduda?”).