• English
  • Eesti

Riigihanked

22.03.2018
Printer-friendly version

Ravimiamet otsib partnerit klientide rahulolu-uuringu läbiviimiseks ja kutsub kõiki huvitatuid nimetatud hankes osalema. Lisainfo ja pakkumuskutse e-posti aadressil hanked@ravimiamet.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2018 kell 15.00.

------------------

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2018. a hankeplaan