• English
  • Eesti

Euroopa Ravimiameti uus teade glargiininsuliini kohta

24.07.2009
Printer-friendly version

 

Euroopa Ravimiamet andis 23. juulil uue pressiteate glargiin-insuliini kasutamise ja vähiriski suurenemise võimaliku seose kohta.

Euroopa Ravimiameti Inimravimite komitee (CHMP) hindas kogu olemasolevat teavet analooginsuliinide, eriti glargiin-insuliini, ja vähiriski seose kohta ning jõudis järeldusele, et läbivaadatud andmed ei anna alust muuta ravimiinfot ega nende ravimite väljakirjutamistingimusi.

Glargiin-insuliin on pika toimeajaga analooginsuliin, mis on alates 2000. aastast Euroopa Liidus kasutusel nimede Lantus ja Optinsulin all ning mida kasutatakse diabeedi puhul täiskasvanutel ning lastel alates kuuendast eluaastast.

Küsimus võimalikust seosest glargiin-insuliini kasutamise ja vähiriski võimaliku suurenemise vahel tõstatus nelja hiljuti avadatud epidemioloogilise uuringu tulemuste alusel. CHMP hindas põhjalikult neid uuringuid ja nende tulemusi. Uuringute metoodika puudulikkuse tõttu ei võimalda need kinnitada ega välistada võimalikku seost glargiin-insuliini ja pahaloomuliste kasvajate riski vahel. Lisaks olid uuringute järeldused vastukäivad.

Kuna teadusandmeid selle küsimuse kohta on vähe, nõudis CHMP ravimi müügiloa hoidjalt (Sanofi-Aventis) edasiste sellealaste uuringute plaani koostamist. Komitee kaalub ka võimalusi koostööks teadusasutustega lisaandmete saamiseks.


Euroopa Ravimiameti pressiteade on aadressil
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Lantus/47063209en.pdf

Euroopa Ravimiameti eelmine pressiteade on aadressil
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Lantus/40847409en.pdf

Euroopa Ravimiameti teaduslik hinnanguaruanne glargiininsuliini kohta on aadressil
http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/lantus/lantus.htm