• English
  • Eesti

Euroopa Ravimiameti hinnang Pandemrix’i ja narkolepsia seosele

18.02.2011
Printer-friendly version

 

Põhjuslik seos Pandemrix’i ja narkolepsia vahel ei ole kinnitust leidnud. Oodatakse täiendavaid uuringuandmeid.

Euroopa Ravimiameti juures tegutsev Inimravimite Komitee (CHMP) hindas Soomes ilmnenud narkolepsia juhtumeid lastel ja noorukitel ning nende võimalikke seoseid Pandemrix’iga. Komitee jõudis järeldusele, et ilmnenud andmed täiendavad varasemaid kahtlusi, aga olemasolevate andmete alusel ei ole siiski võimalik põhjuslikku seost Pandemrix’i ning narkolepsia vahel kindlaks teha. Oodatakse täiendavate analüüside ning uuringute tulemusi.

CHMP leidis, et Soomes läbiviidud vaatlusuuring oli kvaliteetne, kuid on võimalik, et suurenenud narkolepsia juhtude arv on põhjustatud mõnest uuringus mittemõõdetud mõjurist. Üks võimalik seletus on, et Pandemrix võiks omada koosmõju mõne kohaliku keskkonna ja/või geneetilise teguriga, mis suurendas Soomes narkolepsia esinemissagedust 4-19 aastaste populatsioonis.

Lõpliku otsuse tegemiseks peab CHMP vajalikuks koguda erinevatest riikidest täiendavat informatsiooni Pandemrix’i ning ka teiste gripiviiruse H1N1 vastaste vaktsiinide kasutamisest, et mõista vaktsineerimise ning narkolepsia võimalikke seoseid. Hetkel on käimas mitmeid uuringuid, mis seda seost hindavad. Täiendavat informatsiooni on oodata nende tulemuste selgumisel 2011. aasta keskel.

Lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehelt.