• English
 • Eesti

  Ravimiameti klientide rahulolu uuring 2015

  29.04.2015
  Printer-friendly version

  Vastvalminud 2015. aasta uuringus osales 374 vastajat: 150 apteekrit, 56 perearsti, 38 eriarsti, 25 veterinaararsti, 50 müügiloa hoidjat, 18 hulgimüüjat, 11 bioloogiliste preparaatide käitlejat, 9 kliinilise uuringu organisatsiooni/sponsorit, 9 lähteainete käitlejat ja 8 tootjat.

  Täname kõiki vastajaid meile pühendatud aja ja tähelepanu eest. Meil on hea meel, et klientide arvamus ja hinnang meie tööle on tõusnud iga uuringuga. Tänu uuringule leidsime ka mitmeid parandamist vajavaid kohti meie tegemistes, mida asume plaanipäraselt ellu viima.

  Uuringu raportit saab lugeda SIIT.

  Oleme tänulikud ka jooksva konstruktiivse tagasiside eest Ravimiameti veebilehe vahendusel.

  Ravimiametis on klientide rahulolu-uuringuid läbi viidud kolmel korral (2007, 2011 ja 2015). Käesoleva uuringu läbiviimisel, andmetöötlusel ja kokkuvõtte tegemisel oli meie koostööpartneriks HeiVäl Consulting.